Inspectoratul Școlar Județean Bacău a organizat etapa zonală a Olimpiadei Naționale Corale, secțiunea Liceu, o manifestare de amploare, la care au participat 18 coruri de elevi din toată zona Moldovei, din județele Iași, Galați, Botoșani, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț și, bineînțeles, Bacău. Evenimentul a avut loc duminică, 26 martie, începând cu ora 10.00, la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău.

Cu punctaje maxime (100) au fost declarate finaliste și calificate în etapa națională, care va avea loc la Tulcea, în perioada 5-7 aprilie 2023, formațiile „Collegium” de la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” Iași, Corul Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani și Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava.

Bacăul a participat în competiție cu două formații: Corul „Armonia” al Colegiului Național de Artă „George Apostu”, dirijor prof. Anamaria Zodian, care a obținut Premiul I (cu 98 de puncte), și Corul „Flores Amicitiae” al Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif”, dirijor prof. Adrian Farcaș, care a obținut Premiul II (cu 96 de puncte).

 Comisia de organizare și evaluare a fost formată din conf. univ. dr. George Dumitriu, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (președinte de onoare al juriului), prof. Ana -Maria Egarmin, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Bacău (președinte), prof. Ionela Sandu, inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Bacău (președinte executiv), prof. Irina Petronela Florian, inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Iași și prof. dr. Adriana Cristina Busuioc, director  adjunct al Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău (vicepreședinți).

Olimpiada Națională Corală urmărește stimularea performanțelor elevilor în domeniul artistic, având ca țintă aprofundarea competențelor de interpretare artistică în domeniul muzical, însoțită de dezvoltarea aptitudinilor de studiu și comunicare în echipă, de evaluare, precum și cultivarea spiritului de competiție. Evenimentul a avut loc în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin ordinul al ministrului Educației, cu modificările și completările ulterioare. Această olimpiadă se organizează anual de către Ministerul Educației, inspectoratele școlare județene, cu sprijinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, al universităților, academiilor și facultăților de muzică, al Asociației Naționale Corale din România, precum și al forurilor administrative şi culturale locale – consiliilor județene şi locale, fundațiilor, asociațiilor, societăților şi sponsorilor.

La final, împreună cu diploma obținută, acordată de organizatori, fiecare cor participant a primit și o Fișă de apreciere semnată de toți membrii juriului, în care, pe baza criteriilor de evaluare, se fac succinte aprecieri și se dau indicații de perfecționare.

Sursa: Realitatea de Bacau