Consiliul Județul Bacău în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare – Ministerul Fondurilor Europene implementează proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și a centrelor sociale rezidențiale publice din subordinea acesteia de a gestiona eficient situația de criză sanitară din județul Bacău, cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dotarea a 22 de centre organizate în 55 de servicii sociale rezidentiale pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacau cu echipamente si materiale de protectie în vederea cresterii capacitaþii acestora de a gestiona criza sanitara cauzata de COVID-19
2. Asigurarea desfasurarii activitatii de furnizare a serviciilor sociale în conditii de siguranta pentru 1.166 beneficiari si 1.234 persoane angajate din centrele rezidentiale ale DGASPC Bacau (estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Rezultate asteptate
1-  22 centre sociale de tip rezidențial organizate în 55 de servicii pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacau dotate cu echipamente si materiale de protectie achizitionate
2-  2.400 beneficiari de echipamente si materiale de protectie din cadrul centrelor rezidentiale (1.166 beneficiari ai serviciilor sociale si 1.234 persoane angajate, estimate la nivelul lunii iunie 2020)

Activitati principale
•    Realizarea achizitiilor de dotari si derulare contractelor de furnizare anterioare depunerii cererii de finantare;
•    Managementul proiectului;
•    Desfasurarea procedurilor de achizitie publica si încheierea contractelor de dotari si prestari servicii: Dotari (echipamente si materiale de protectie); servicii de informare si publicitate; servicii de audit financiar al proiectului;
•    Dotarea centrelor sociale rezidentiale cu echipamentele si materialele de protectie achizitionate;
•    Informarea si publicitatea proiectului;
•    Auditul financiar al proiectului.

Buget:
Buget total – 5,493,274.49 lei, din care
Cheltuieli totale nerambursabile – 5,493,274.49 lei
Suma recuperata pentru achizitii derulate inainte de depunerea CF – 733.123,33 lei

Durata implementării proiectului este martie 2020 – martie 2021.

În cadrul proiectului se vor deconta atât achiziții realizate până la momentul depunerii cererii de finantare (perioada martie – iulie 2020), cât și achiziții noi aferente acțiunilor finanțabile precizate de ghidul solicitantului, după cum urmează:

a) echipamente individuale de protectie de tipul: manusi nitril, masti FFP2 cu supapă, halate de unica folosință, botoși unică folosință, ochelari protecție, viziere, bonete, acoperitor încălțăminte.
b) materiale consumabile/dispozitive de unica folosinta de tipul: servețele dezinfectante, teste rapide COVID.
c) echipamente de tipul: termo scanner, atomizor, covorașe dezinfectante, dozatoare dezinfectanți cu senzor, lampa UV bactericida, tunel dezinfectant.
e) biocide: dezinfectant mâini TP1, dezinfectant suprafete TP2, dezinfectant tablete, dezinfectant pavimente.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”

Sursa: Realitatea de Bacau