Poliţiştii băcăuani desfăşoară permanent activităţi pentru prevenirea delincvenței juvenile, victimizării elevilor, combaterea faptelor de natură antisocială în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ şi a absenteismului şcolar în județul Bacău.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor desfășura activități, în mediul urban și rural, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic în incinta şi imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, pentru prevenirea victimizării elevilor şi combaterea absenteismului şcolar.

Se va acționa pentru verificarea respectării prevederilor legale de către societăţile comerciale şi persoanele fizice, situate în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, referitoare la comercializarea de băuturi alcoolice și ţigări, identificarea elevilor care absentează de la orele de curs, a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ şi luarea măsurilor legale faţă de acestea, precum și verificarea modului de acces în unitățile şcolare.

Principalul risc implicat de lipsa de la școală a elevului îl reprezintă activitățile pe care adolescentul le face când absentează de la școală, respectiv, consum de tutun, alcool, droguri. Pericolul îl reprezintă și faptul că absenteismul poate conduce la abandon școlar, fapt ce afectează viitorul elevului.

Părinții trebuie să explice adolescenților că școala reprezintă o valoare în dezvoltarea lor personală și socială. Totodată, ei sunt cei care trebuie să cunoască ce preocupări au copiii lor, să le cunoască anturajul, să participe la ședințele cu părinții, să aibă o legătură strânsă cu cadrele didactice.

Astfel de activităţi se vor desfăşura pe parcurul întregului an şcolar de către polițiști, alături de celelate instituții cu atribuții în educarea și formarea generațiilor viitoare.

Sursa: Realitatea de Bacau