Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extinderea proiectului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023”Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională / Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 „Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău” sunt cele două proiecte care au obținut finanțare nerambursabilă.
    
    În aceste zile a fost semnat contractul de finanțare pentru acordarea de sprijin în pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire a proiectului care vizează extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SIMDS) în județul Bacău în perioada 2020-2023. Valoarea totală a contractului de finanțare este de peste 1 milion de euro.

    ”În prezent, sistemul de colectare, prelucrare și gestiune a deșeurilor creat prin implementarea proiectului SIMDS la nivelul județului Bacău necesită realizarea de noi investiții care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor pe care ni le-am asumat. În urma actualizării Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor a reieșit necesitatea unor noi investiții care constau în principal, în optimizarea sistemului de colectare deja creat și realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă, instalație în care vor fi tratate atât deșeuri municipale colectate în amestec cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

    Cel de-al doilea proiect care a fost declarat eligibil și va beneficia de finanțare va acorda ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”. Proiectul, implementat de Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este în valoare de peste 1,1 milioane de euro și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, axa prioritară – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19. 

    22 de centre organizate în 55 de servicii sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacău vor fi dotate cu echipamente si materiale de protectie în vederea creșterii capacității acestora de a gestiona criza sanitară cauzată de COVID 19.
    În total, aproape 2500 de persoane (rezidenți ai centrelor și angajați) vor beneficia de servicii sociale furnizate în condiții de siguranță.
    Totodată, prin acest proiect va fi rambursată Consiliului Județean suma de 151.000 de euro cu care instituția a sprijinit măsurile de protecție și ajutor categoriile vulnerabile, de la începutul acestei pandemii. ”Este un aspect important faptul că această sumă a fost considerată eligibilă și returnată Consiliului Județean, în măsura în care bugetul județului a fost supus la presiuni suplimentare în acest an, în principal din cauza epidemiei de COVID, ale cărei efecte a trebuit să le limităm. Acești bani vor fi direcționați tot pentru funcționarea și dezvoltarea serviciilor sociale din județ”, a subliniat președintele Sorin Brașoveanu.

Sursa: Realitatea de Bacau