Zi de mare sărbătoare astăzi la Școala gimnazială din comuna Lipova, unde 240 de elevi au primit pachete cu îmbrăcăminte de iarnă (geci, ghete, mănuși și un fular). Anul viitor se vor acorda încă 240 de pachete de îmbrăcăminte de iarnă. De asemenea, anul viitor, în perioada aprilie- mai, toți copiii de la Școala Lipova vor primi seturi complete de echipament sportive, precum și dotări pentru derularea activităților sportive (tenis, volei, baschet, handbal). De asemenea, peste 200 de elevi, cu rezultatele cele mai bune, vor merge în tabere școlare și vor participa la excursii în alte orașe din Regiune.

Cel mai important proiect pentru copiii defavorizați din Regiunea Nord-Est

Acțiunea este parte a proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație incluzivă în unitățile școlare” (Iași, Bacău și Vaslui), implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, în parteneriat cu UAT comună Lipova, județul Bacău, Școală gimnazială Sipote, județul Iași, Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare, județul Neamț, Asociația „Salvați copiii”, filiala Iași și Asociația „Sf. Damian”, județul Iași, înlocuită cu Asociația Streetaware. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui. Conform analizei de nevoi realizate la nivelul acestor comunități, pentru realizarea acestui obiectiv este necesară o abordare integrată a ecosistemelor școlare, abordare care să vizeze atât îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite, cât și facilitarea accesului la educație și dezvoltarea capacității resurselor umane din școli. Din județul Bacău sunt implicați în proiect 563 de copii (116  preșcolari, 235  elevi din ciclul primar și 212 din ciclul gimnazial), precum și 36 de cadre didactice. Copiii beneficiază de burse de 100 lei (până acum au fost plătite burse pentru 94 de copii, pentru 2 luni, care aveau dosarele finalizate la sfârșitul anului școlar precedent), urmând ca în perioada următoare alți 450 de elevi să beneficieze de astfel de stimulente financiare. S-au acordat premii, constând în 40 de ghiozdane complet echipate, elevilor cu rezultatele cele mai bune la finalul anului școlar precedent (în următorii 2 ani se vor premia în continuare cele mai bune 40 de rezultate școlare). Valoarea proiectului este de 6.398.942,72 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei și 930.066,14 lei din bugetul național). Perioada de implementare: 8 mai 2018 – 7 mai 2021.