Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare

0
1

Având în vedere începerea acţiunilor de igienizare a terenurilor de către cetăţeni, pe fondul încălzirii vremii, pompierii militari prezintă câteva dintre măsurile care trebuie respectate pentru arderea în condiţii de siguranţă a resturilor vegetale rezultate. 

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
-condiţii meteorologice fără vânt; 
-parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 hectare, prin fâşii arate; 
– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 
– asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 hectare a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; 
– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire. 

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
– condiţii meteorologice fără vânt; 
– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri; 
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 
– supravegherea permanentă a arderii; 
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 
– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. Nu se supune acestei prevederi executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.