Primăria Bacău achiziționează servicii juridice, deși are un departament juridic

Suma alocată anul acesta este mai mică deâcât în 2018.

Consiliul Local urmează să aprobe achiziționarea, de către Primăria Bacău, a unor servicii juridice pentru anul în curs. Motivul invocat este volumul mare de lucru, căruia nu îi pot face față, se pare, consilierii juridici din primărie.

„Primăria Bacău este implicată în 850 de litigii, în 2018 fiind înegistrate 350 de dosare noi, cu obiect: acțiune în constatare, uzucapiune, drepturi bănești, Legea 10/ 2001, revendicări, fond funciar, obligația de a face, anulare act administrativ, suspendare act administrativ, pretenții, contestație Ia executare, validare poprire, plângeri contravenționale, litigii de muncă, evacuări, perfectare vânzare — cumpărare, nelegalitate, acțiuni în anulare, comunicare informații de interes public, somații de plată, aprobare tacită, accesiune, falimente pe Legea nr. 85/ 2006, falimente pe Legea nr. 85/ 2014, falimente pe Legea nr. 31/ 1990, dizolvări asociații pe OG nr. 26/ 2000, înregistrare tardivă naștere, alte cereri, litigii privind achizițiile publice, anulare act”, se arată în motivare.

Serviciul Juridic are 7 posturi, dar doar 4 sunt consilieri juridici.

„Pentru a face față volumului mare de lucrări la nivelul acestui serviciu, care nu implică doar activitate de asistență și reprezentare juridică în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și pentru a preveni producerea unor disfuncționalități la nivelul întregii activități a Primăriei Municipiului Bacău și a Consiliul Local Bacău, se propune alocarea sumei de 160.000 de lei”, spun inițiatorii.

Anul trecut, Primăria Bacău a alocat 164.000 de lei în același scop.