Primăria municipiului Bacău a accesat un proiect european de 11,8 mil. lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 9,8 mil. lei, pentru construirea de insule ecologice digitalizate, pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Proiectul este cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul 1- Tranziţia verde, Componenta C3 – Managementul Deşeurilor, Investiţia I1: Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia nr.I1.B : ’’Construirea de insule ecologice digitale’’.

Proiectul presupune achiziţionarea şi amplasarea a 200 insule ecologice digitalizate, dar şi dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, potrivit unui comunicat de presă al primăriei Bacău.

Prin proiect se va realiza înlocuirea vechilor module/pubele cu un sistem modern de colectare selectiva a deşeurilor pe cinci fracţii, pentru următoarele fluxuri: de deşeuri colectate separate ( deşeuri de hârtie şi carton), deşeuri de plastic şi metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile şi deşeuri reziduale.

Sursa: Realitatea de Bacau