Agenții Poliției locale Bacău au început în forță curățenia de primăvară în oraș. De câteva zile, polițiștii au demarat o acțiune de depistare în teren a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public cu scopul determinării proprietarilor de a le repune în circulație ori de a elibera domeniului public sau privat al municipiului. Din totalul celor 225 de vehicule identificate, în urma somării proprietarilor sau deținătorilor acestora, un număr de 68 de persoane s-au conformat și au procedat la ridicarea de pe domeniul public al acestor vehicule sau la repunerea lor în circulație, fiind ridicate de către serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Bacău un număr de 22 de vehicule. Întrucât unii proprietari nu s-au conformat somațiilor aplicate de polițiștii locali au fost înaintate către U.A.T. Bacău documentații pentru 74 de vehicule, fiind emise un număr de 47 Dispoziții de primar, pentru declararea acestora ca fiind abandonate, în vederea trecerii în proprietatea statului. În momentul de față, polițiștii locali mai au în lucru un număr de 61 autovehicule abandonate sau fără stăpân.