La nivelul Instituției Prefectului, s-a constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și desfășurării activităților necesare executării lucrărilor de construire a șoselei de centură a Bacăului.

Grupul este condus de subprefectul Valentin Ivancea, iar prima ședință s-a ținut la mijlocul acestei săptămâni. Între timp, constructorul, asociația firmelor Spedition UMB și Tehnostrade, deja a găsit teren pentru organizarea de șantier, în așteptarea obținerii autorizației și a ordinului de începere a lucrărilor.

Grupul de lucru a fost constituit prin ordin de prefect, din necesitatea de a implementa cât mai repede proiectul de realizare a centurii ocolitoare, în sensul de a se elimina barierele administrative determinate de timpi morți în corelarea pașilor în întocmirea documentației și executarea lucrărilor.

Potrivit subrefectului Ivancea, activitatea grupului de lucru va fi mai mult aplicată și se va lucra pe ateliere de responsabilitate.

Urgențele pentru derularea lucrărilor sunt finalizarea exproprierilor și capacitarea unor regii de stat, cum ar fi Transelectrica și Hidroelectrica, să colaboreze în momentele cheie ale lucrărilor. Foarte probabil, va fi nevoie de mutarea unor stâlpi, dar și de micșorarea debitului apei la coada lacului Galbeni, pentru a se putea construi un pod de pe traseul șoselei de centură.

Din grupul de lucru mai fac parte toți primarii de localități de pe traseul șoselei de centură, instituții cu atribuții în procedura de autorizare și reprezentanți ai constructorului.

Contractul pentru construirea șoselei de centură a Bacăului s-a semnat pe 22 decembrie 2018. În primele 6 luni de contract, se realizează proiectarea.