Verificaţi sistemele de încălzire! Sunt prea multe incendii în sezonul rece

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite la gospodăriile cetăţeneşti, în sezonul rece, ar fi bine să verificaţi în permanenţă sistemele de încălzire. Pompierii băcăuani atrag atenţia că, trebuie respectate câteva reguli şi măsuri de securitate la incendiu, premergător şi pe timpul sezonului rece. Cele mai multe sunt cauzate de folosirea în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea la sobe, sfatul salvatorilor este să se verifice sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere. Tencuiţi şi văruiţi partea din pod a coşului de fum, pentru a putea vedea fisurile care apar. Curăţaţi canalele şi coşurile de fum înainte să vină iarna.

Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi în care sunt mijloace de încălzit în funcţiune.
O altă cauză generatoare de incendii, întâlnită frecvent în sezonul rece, este cea a exploatării necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice. De aceea, se interzice utilizarea de instalaţii electrice defecte, suprasolicitarea circuitelor sau utilizarea de mijloace electrice de încălzire locală improvizate.