În decursul acestei luni, Comisia Europeană a acordat Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional G. Enescu” Bacău dreptul de a primi compensația de ajutor de stat, în valoare de 56.760.807 euro. Banii au ca destinație susținerea activității Serviciului de Interes Economic General (S.I.E.G.) care are ca atribuții, printre altele, construirea, modernizarea, administrarea, infrastructurii aeroportuare, achiziționarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor dar și organizarea, echiparea și operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului.
Dată fiind autorizarea de către Comisia Europeană a compensației, o parte dintre investițiile complexe de la aeroport vor putea fi finanțate în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM), astfel : 75% contribuție FEDR, 23%, contribuție de la Bugetul de Stat și 2%, cofinanțare locală acordată de Consiliul Județean Bacău.