Poliția Locală a Municipiului Bacău informează că începând cu data de 26.06.2020 a fost semnat decretul pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului.

Conform noii legislații, noțiunile „vehicul fără stăpân” și „vehicul abandonat” sunt definite astfel:– vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;– vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Actul normativ mai prevede că, dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7, respectiv, dovedirea calității de proprietar sau deținător al vehiculului, a confirmării achitării tuturor taxelor și a plății la zi a tarifului de parcare (în cazul vehiculelor ridicate din parcări), a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul vehiculul, acesta va trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului.

În funcție de starea acestuia, vehiculul urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.De asemenea, refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat și revendicat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.Menţionăm că, de la începutul anului până în prezent polițiştii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și Permise de Liberă Trecere – Compartiment Sesizări, Sistematizare, Auto Abandonate au verificat în număr de 133 vehicule care fac obiectul Legii nr.421/2002 și au întocmit 61 de documente în vederea emiterii Dispoziției de ridicare. U.A.T Bacău a emis și transmis Poliției Locale un număr de 36 Dispoziții de ridicare.

În cursul anului 2020, în urma activităților desfășurate și verificărilor efectuate, au fost ridicate de pe domeniul public al U.A.T. Bacău 118 vehicule din care, 82 de către proprietari și 26 de către serviciul specializat din cadrul Municipiului Bacău.