Ședință de Guvern, ora 11.00 – Printre proiecte, 66 de milioane de lei pentru „Masa caldă” în școli, schimbări de prefecți – AGENDA

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, programată la ora 11.00, alocarea a peste 66 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru finanţarea unui program-pilot pentru suport alimentar pentru preșcolari și elevi, produse din rezervele de stat pentru ajutoare umanitare, pentru vaccinarea anti-COVID-19, ca și proiectul de lege pentru protecția avertizorilor de integritate. Pe masa premierului Nicolae Ciucă se află și noi numiri și eliberări din funcție a mai multor prefecți.

 

Guvernul va adopta alocarea a 66.812.000 lei din Fondul de rezervă pentru finanţarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022, precum şi costul standard per antepreşcolar/ preşcolar/ elev pentru 2022.

Guvernul va aproba și scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi decontaminarea personalului medico-sanitar şi auxiliar din spitale din 12 județe și Capitală.

 

Primul pe ordinea de zi a Cabinetului Ciucă, transmisă de Biroul de presă, este proiectul de lege privind protecţia avertizorilor în interes public, care stabilește cadrul general legal pentu protecția  persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat. Un alt proiect se referă la  modificarea HG nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte, ca și proiectele de HG referitoare la organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bureşti, precum şi la organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti.

Toate PROIECTELE de pe masa Guvernului, joi, 10 februarie 2022

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind protecția avertizorilor în interes public
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LGANEXE.pdf
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LG-2.pdf
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LG-3.pdf
 
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-22.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Craiova şi Iaşi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-23.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea IC, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-24.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanța”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-36.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-26.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-27.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învățământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învățământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-3.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcției pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-28.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2021 şi la Tokyo la 22 decembrie 2021 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-29.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală şi a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-4.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-30.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-31.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 221/2020 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta –Vatra Dornei”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-32.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 2792 situat în comuna Moisei, judeţul Maramureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-33.pdf
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-34.pdf
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Argeş, Bistriţa- Năsăud, Brăila, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Mureş, Olt, Suceava,Teleorman, Timiş şi Municipiul Bucureşti pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi decontaminarea personalului medico-sanitar şi auxiliar din unităţile spitaliceşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-5.pdf
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG-35.pdf
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
 
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în perioada 2021-2030
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-2.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Energiei din România şi Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, privind cooperarea în domeniul securității energetice, precum şi a semnării acestuia de către ministrul energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-3.pdf
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-9.pdf
4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru promovarea şi valorificarea oportunităților de finanţare din cadrul programelor, mecanismelor şi inițiativelor europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-5.pdf
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare Ia construirea, exploatarea, întreținerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-10.pdf
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/MEMO-7.pdf
 
IV. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la stadiul proiectelor aflate în implementare la nivelul Ministerului Economiei
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/INFO-1.pdf
2. INFORMARE privind semnarea a trei documente de cooperare bilaterală România-Republica Moldova, în domeniile comunicațiilor, cercetării şi digitalizării
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/INFO-2.pdf
 
V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.