Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a anunțat astăzi că în data de 26.11.2019 a fost încheiat Contractul de Finanțare nr.50 pentru proiectul „Varianta de ocolire Bacău” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea totală a  proiectului este de 968.781.763,34 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-689.436.848,61 lei, 15% contribuția proprie-121.665.326,21 lei, restul de 157.679.588,52 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Obiectivul general al proiectului  este de a realiza un trafic de tranzit al persoanelor și bunurilor, în conformitate cu standardele europene, în termeni de siguranță, viteză și eficiență. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: construcția a 30,842 km de drum, din care 16,269 km este proiectat în profil de autostradă, 7 poduri, 9 pasaje, 1 nod rutier, 7 intersecții cu drumurile existente; îmbunătățirea eficienței transportului prin reducerea pâna în 2021 a costurilor de exploatare a vehiculelor cu 13%;  reducerea numărului de accidente datorate traversării traficului urban; îmbunătățirea condițiilor de mediu în zona de influență a proiectului.